Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- IX издание 2016 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Стратегии

 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.) >>

 

Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2015-2019 г >>

 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010 – 2015)

Резюме
Общинската стратегия за развитието на социалните услути в община Борово (2010 – 2015) е разработена като неразделна част от Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе (2005 – 2015) и ще бъде представена за обсъждане и одобрение в Общински съвет Борово.
Създаването на тази стратегия бе инициирано в рамките на проект „Планиране и усъвършенстване на социалните услуги на областно ниво”, изпълняван от УНИЦЕФ, Министерство на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане с финансовата подкрепа на Правителството на Кралство Холандия. Проектът цели да пилотира цялостен модел на планиране, развиване и предоставяне на социални услуги на общинско ниво като по този начин подпомогне повишаване на ефективността и ефикасността на системата за социални услуги и използването на структурните фондове на Европейския съюз.
Общинската стратегия надгражда и доразвива Стратегиите за развитие на социалните услуги за деца и семейства и за възрастни с период на действие 2008-2011 г. Тя се реализира със съдействието на УНИЦЕФ.

цялата стратегия -> (1,4 MB)