Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- IX издание 2016 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

ДЕВЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

„ОТ ДУНАВ ДО БАЛКАНА“ – БОРОВО 2016 г.

 


Община Борово, обл. Русе
    Народно читалище "Искра 1898"  

 

 

Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана”
 03.09-04.09.2016 година

За девети пореден път се проведе най-значимото събитие за Борово-фолклорният фестивал „От Дунав до Балкана”
Зародил се, като идея и осъществен за първи път през 2008г., по случай празника на общината, фестивалът се превръща в уникално събитие за града  и  събира на местна почва самодейни изпълнители от различни краища на България, като пробужда националните ни ценности.
Това голямо фолклорно шествие е форум за изява на много самодейни състави в различни категории и чрез него се съхранява и популяризира фолклора, танцовото изкуство, народната музика, българските традиции и обичаи.
През тия фестивални дни Борово се превръща в сцена на един огромен цветен празник, възраждане на българското и на българския дух. Тази година взеха участие около 1500 участника, от 11 области на България- Силистра Русе, , Шумен, Разград, В.Търново, Габрово, Плевен, Враца, Варна, Добрич или от цялата Северна част на България. Имахме гости и от другата страна на Балкана – от Стара Загора, които се раздадоха  на сцената и ни показаха своя талант в песните,танците, пресъздадоха обичаи, характерни за своя край, показаха ни автентични носии от преди 150 години.
Наградени с грамоти и плакети бяха участниците в 17 категории за оценяване- танцови състави, певчески групи за обработен и автентичен фолклор, индивидуални изпълнители и инструменталисти.

Специалната награда на Кмета на общината за цялостно участие във фестивала – Златна купа и парична награда спечели състава на с.Аспарухово, област Варна; Сребърната купа и парична награда спечели състава от с.Топчии, област Разград;
Бронзова купа и парична награда -за Народно читалище „Искра1898” гр.Борово.

Кмета на общината г-н Валентин Панайотов изказа признателност и сърдечно благодари на главните организатори на фестивала – НЧ „Искра1898” гр.Борово, за тяхната всеотдайност, за енергията, която не пестиха за организирането му, защото без тях фестивала не би могъл да съществува.
Специални благодарности отправи към компетентното жури: г-жа Илияна Найденова, г-н Димитър  Манов, г-жа Искра Тодорова, г-жа Мариана Минева и г-жа Петя Маринова.
Благодари на общинска администрация и всички  доброволци, включили се в подготовката и организацията на фестивала.
Г-н Панайотов отправи пожелание за много здраве и успехи към всички участници и гости и заяви готовност да продължи да развива  традицията, с която се съхранява най-ценното – българския дух!

 

СТАТУТ
ДЕВЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

„От Дунав до Балкана“ – 2016
Фолклорният фестивал „От Дунав до Балкана“ – 2016 г. се организира от НЧ “Искра 1898“  под патронажа на Кмета на Община Борово – Валентин Панайотов. Фестивалът е уникална среща на изпълнители на различни жанрове на музикалното и танцово изкуство.
Дати на празника: 03 и 04 септември 2016 година.
Място на провеждане – НЧ “Искра 1898“.

- Фестивалът се провежда по време на Дните на Община Борово.

- Фестивалът се организира и е част от дейността на Народно читалище „Искра  1898“.

- Фестивалът има състезателен характер

I. ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
1. Съхраняване и популяризиране на фолклора, танцовото изкуство, българската народна песен и инструментална музика; запазване на автентичната носия, традиции и обичаи.
2. Даване възможност за изява на млади изпълнители и издирване на нови, неизвестни песни, танци, обичаи и инструментални мелодии.
3. Утвърждаване на фестивала, като значимо събитие в културния календар на Община Борово.
4. Стимулиране на културния туризъм в Община Борово и района.
5. Превръщане на фестивала в постоянно действащ културно-информационен център за съхраняване на българското фолклорно наследство и национална идентичност.
6. Съхраняване и популяризиране уникалността на българския фолклор.
II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат само непрофесионални колективи и индивидуални изпълнители (певчески групи, инструменталисти, танцови състави, групи за пресъздаване на обичаи)
2. Всеки кандидат за участие попълва „Заявка за участие“ – по приложения образец >>.
3. Участниците, които ще нощуват, да заявят това заедно със заявката за участие в срок до 10.08.2016 г. включително.
4. Чуждестранните групи да бъдат с максимален брой участници 25.
5. Приемат се заявки от цяла България и от чужбина.
6. Краен срок за подаване на заявки е 10.08.2016 година.
Забележка: Ако броя на участниците е достигнал максимума преди крайния срок за подаване на заявки, организаторите ще прекратят приемането на такива, независимо от това, че крайният срок е все още в сила.
7. Времетраене:                                        
- индивидуално участие – 10 минути;
- ансамблово участие – 15 минути.
8. Всички участници осигуряват сами съпровода си.
9. Потвърждението за деня и часа на участие ръководителите ще получат след приключване приемането на заявките и определяне реда за участие на посоченият телефон или на сайта на общината и читалището.
III. ЖУРИ
Състои се от 5 члена – специалисти от различните жанрове.
IV. НАГРАДЕН ФОНД
Осигурен от НЧ „Искра  1898“ и Община Борово:

- Грамота за участие;

- Специална парична награда на кмета на Община Борово за цялостно представяне;

- Грамота и плакети по категории.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА
1. Всички разходи по транспорт, нощувка и командировъчни  са за сметка на участниците.
2. Такса участие във фестивала не се събира.

Фестивалът ще се проведе в град Борово, който е общински център и се намира на магистрален път София – Русе, отстоява на 45 км. от областния град Русе. През града преминава и жп линия.

За контакти и заявки: 7174, гр. Борово, област Русе
                             НЧ“Искра  1898“
                             Ул.“Н.Вапцаров“ № 1а        
                             Телефон: 0878308410
                             e-mail: iskra_borovo@mail.bg
                            

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И
НАГРАДЕН ФОНД
НА ДЕВЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

Деветото издание на фестивала се провежда на 3-4 септември 2016 г.
под патронажа на Кмета на Община Борово – Валентин Панайотов.
Всички награди се определят с решение на журито, включително и специалните.
I. Специални награди на фестивала „Купа на кмета“
„Златна” - купа, грамота и парична награда 
„Сребърна”- купа, грамота и парична награда 
„Бронзова”- купа, грамота и парична награда 
( присъждат се  за цялостно представяне на читалище, училище или друга институция, които участва във фестивала с най-малко три колектива – с високо качество на художествения продукт.)
II. Награди по категории:
1. Танцови състави:
• с участници до 18 г. възраст:
- за класираните на I-во място – плакет, грамота ;
- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.
• с участници над 18 г. възраст:
- за класираните на I-во място – плакет, грамота;
- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.
• клубни танци:
- за класираните на I-во място – плакет, грамота
- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

2. Певчески групи:
2.1. Женски певчески групи за автентичен фолклор:
- за класираните на I-во място – плакет, грамота;
- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.
/в тази категория поради традиционното най-активно участие, журито ще разпределя по два комплекта награди, при по-активно участие на колективи и по три комплекта награди/
2.2. Женски певчески групи /хорове/ за обработен фолклор:
- за класираните на I-во място – плакет, грамота
;- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.
2.3. Мъжки певчески групи:
- за класираните на I-во място – плакет, грамота;
- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.
3. Индивидуални изпълнения:
3.1. Жени:
- за класираните на I-во място – плакет, грамота;
- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.
3.2. Мъже:
- за класираните на I-во място – плакет, грамота ;
- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

4. Индивидуални изпълнения деца и младежи:
4.1. Деца до 14-годишна възраст включително:
- за класираните на I-во място – плакет, грамота ;
- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.
4.2. Младежи от 14 до 29-годишна възраст включително:
- за класираните на I-во място – плакет, грамота
- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

5. Вокални и камерни формации – дуети, триа, квартети и др. /в категорията няма ограничение за участие – могат да участват изпълнители от всички възрасти:
- за класираните на I-во място – плакет, грамота
- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.
6. Категория „Хора с увреждания“ – (деца и възрастни) в категорията се допускат дуети, триа , групи и инд.изпълнения:
- за класираните на I-во място – плакет, грамота;
- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.
/Категорията е учредена за потребители на социални услуги и институции за лица с увреждания, които трябва да заявят  писмено желанието си за участието в категорията – предварително при подаване на заявката за участие./
7. Обичаи, обреди, коледарски и кукерски групи, народни разказвачи:
7.1. Групи за обичаи и обреди:
- за класираните на I-во място – плакет, грамота;
- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.
7.2. Коледарски и кукерски групи:
- за класираните на I-во място – плакет, грамота;
- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.
7.3. Разказвачи /няма да бъде допускано участие с литературни текстове/
- за класираните на I-во място – плакет, грамота;
- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.
8. Ревю на автентични костюми:
- за класираните на I-во място – плакет, грамота;
- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.
9. Инструменталисти – в категорията могат да вземат участие само изпълнители на народни музикални инструменти, индивидуални изпълнители, както и камерни инструментални формации:
- за класираните на I-во място – плакет, грамота;
- за класиране на II-ро място – плакет и грамота;
- за класиране на III- то място – плакет и грамота.

10. Награди извън категориите:
10.1. Награда „Откритие на фестивала“ –златен плакет и грамота – само за изпълнители, които се явяват за пръв път на сцената на фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ с решение на журито.
10.2.Традиция и приемственост –златен плакет и грамота за най-млад и най-възрастен участник , заедно на сцената
10.3„Автентичност” – златен плакет и грамота – награда за автентичен танц или хоро,представено по уникален начин,присъщ за региона на изпълнителите.
Статут и заявка можете да изтеглите от :
www.borovo.org 
iskra- borovo .alle.bg
http://www.otdunavdobalkana.org/

 

РЕД ЗА ЯВЯВАНЕ

Ред за явяване на фестивала "От Дунава до Балкана" за 3 септември

Ред за явяване на фестивала "От Дунава до Балкана" за 4 септември