Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- X издание 2017 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

 

 

ПРОТОКОЛ

 НАГРАДЕН ФОНД НА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„ОТ ДУНАВ ДО БАЛКАНА“ – БОРОВО 2017 Г.

I.Специални награди на фестивала „Купатa на кмета”

1.„Най-добри, от най-добрите” –юбилейна купа и парична награда от 700 лв.- НЧ”Искра 1893” с. Паламарца, общ. Попово, обл. Търговище

  2. 1-во място - купа, грамота и парична награда  от 500 лв.- НЧ”Развитие 1895” гр. Стражица, обл. В.Търново

3. 2-ро място - купа, грамота и парична награда  от 300 лв.- НЧ”Заря1898” с. Хаджи Димитрово, общ. Свищов, обл. В.Търново

4. 3-то място- купа, грамота и парична награда  от 200 лв.- НЧ”Просвета 1915” кв. Долапите гр. Русе

II. Награди по категории:
1. Танцови състави:
• с участници до 18 г. възраст:
- за класираните на I-во място – златен медал и грамота
КДТС „Изворче” НЧ „Просвета - 1894” с. Водица, общ. Попово
КНХ „Каменски ритми” НЧ „Възпитател-Камен 1896” гр. Камен 

- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота –не се присъжда

- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота
ФГ за народни песни и танци „Детелини” НЧ „Светлина – 1943”
с. Калугерене, общ. Главиница, обл. Силистра  

• с участници над 18 г. възраст:
- за класираните на I-во място – златен медал и грамота
ТК „Боровски ритми” НЧ”Искра1898” гр.Борово ;
КНТ «Ченгенско хорце» НЧ «Добри Иванов Недев-1894» с. Аспарухово, общ.. Дългопол, обл.. Варна       

- за класиране на II-ро място – сребърен медал  и грамота
Танцов състав  Северняшка магия” и Танцов състав „Детелини” НЧ  Просвета - 1909”с. Хайредин, обл. Враца
- за класиране на III- то място – бронзов медал  и грамота
Танцов състав – село Козловец  ППОКЧС „Земеделец 93” – село Козловец    

• клубни танци:
- за класираните на I-во място – златен медал и грамота
КНХ  „Марико” гр. Свищов

- за класиране на II-ро място – сребърен медал  и грамота
Клуб за народни хора «Жива вода» НЧ „Развитие - 1884” с. Поликраище , 
обл. В. Търново
ТК „Жива вода” Сдружение  „Жива вода”  гр. Оряхово, обл. Враца

- за класиране на III- то място – бронзов медал  и грамота
Клуб за народни хора  „Георги Владимиров”ППОКЧС „Земеделец 93” – село Козловец    
Танцова формация ,,Басарбовски лудории“  НЧ ,,Свети Димитър Басарбовски 1902“ с. Басарбово, общ. Русе

    2. Певчески групи:
2.1. Женски певчески групи за автентичен фолклор:
- за класираните на I-во място – златен медал и грамота
ГАФ „Горска Китка” НЧ „Светлина  1929”с. Пресиян, обл.Търговище

- за класиране на II-ро място – сребърен медал  и грамота
ЖГАФ НЧ „Хр. Ботев 1928” с. Голица, общ. Долни чифлик,обл. Варна

- за класиране на III- то място – бронзов медал  и грамота
ЖПГАФ НЧ Хр. Ботев 1922  с. Обретеник, обл. Русе


2.2. Женски певчески групи /хорове/ за обработен фолклор:
- за класираните на I-во място – златен медал и грамота
ФГ „Северняшка китка” НЧ „Просвета 1898” с. Страхилово,общ. П. Тръмбеш
ГАФ  „Кольо Венков” НЧ „Светлина 1927” с. Жълтеш, общ.  Габрово

- за класиране на II-ро място – сребърен медал  и грамота
 ЖПФ – „ Сладкопойна чучулига” НЧ  Пробуда- 1910”с. Алеково oбщ. Алфатар, обл. Силистра
ФГ”Вранилчанки” НЧ „Напредък 1902”с. Враниловци, общ. Габрово


- за класиране на III- то място – плакет и грамота
ГНП НЧ „Станчо Станчев” 1896  с. Сушица, общ. Стражица
ФГ „Еделвайс” НЧ „Хр. Смирненски 1940” с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра     

2.3. Мъжки и смесени певчески групи:
- за класираните на I-во място – златен медал и грамота
Смесен народен хор НЧ” Трезвеност – 1870”  гр. Сухиндол     

 
- за класиране на II-ро място – сребърен медал  и грамота
МГАФ  „Сандровски момци”  - КОЛЕДАРИ  НЧ „Васил Левски – 1928 г.“ с. Сандрово

- за класиране на III- то място – бронзов медал  и грамота
МФ „ОВЧАРСКИ  ИЗВОР” НЧ „Хр. Смирненски1940“с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра     

3. Индивидуални изпълнения:
3.1. Жени:
- за класираните на I-во място – златен медал и грамота
Кера Костова НЧ „Просвета 1898” с. Страхилово,общ. П. Тръмбещ

- за класиране на II-ро място – сребърен медал  и грамота
Тодорка Венкова НЧ „Светлина 1927” с. Жълтеш

- за класиране на III- то място – бронзов медал  и грамота
Димитринка Илиева Георгиева НЧ Просвета- 1909с. Хайредин, обл. Враца
3.2. Мъже:
- за класираните на I-во място – златен медал и грамота
Румен Димитров Народно читалище „П. Парчевич 1927”с. Асеново, общ. Никопол, обл. Плевен 

- за класиране на II-ро място – сребърен медал  и грамота
Иван Янков НЧ „ Развитие” с. П. Косово
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота.
Петър Николов Стойчев гр. Ветово

4. Индивидуални изпълнения деца и младежи:
4.1. Деца до 14-годишна възраст включително:
- за класираните на I-во място – златен медал и грамота
Теодора Славова Школа по народно пеене към Национално училище по изкуствата „Д. Христов” гр. Варна

- за класиране на II-ро място – сребърен медал  и грамота
Ивета Попхристова НЧ „Развитие - 1884”с. Поликраище ,обл. В.Търново

- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота
Калина Кушева  НЧ „Развитие - 1884”с. Поликраище ,обл. В.Търново
Даяна Ивова Величкова НЧ Пробуда 1925 г.с. Байкал, обл. Плевен      

4.2. Младежи от 14 до 29-годишна възраст включително:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота
Яница Стаменова НЧ „Йордан Миндов1892”с. Алваново, обл. Търговище

- за класиране на II-ро място – сребърен медал  и грамота
Деница Колева НЧ „Светлина 1927” с. Жълтеш, общ.  Габрово

- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота- не се присъжда

5. Вокални и камерни формации – дуети, триа, квартети и др. /в категорията няма ограничение за участие – могат да участват изпълнители от всички възрасти:
- за класираните на I-во място – златен медал и грамота
Иванка Серафимова Асенова и ПетърПетров НЧ „Заря-1883” с. Долна Липница, общ.Павликени     

- за класиране на II-ро място – сребърен медал  и грамота
ФФ  „Лозица” НЧ „Трезвеност – 1870”  гр. Сухиндол   

- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота
-Група за народно пеене «Сливополска китка» НЧ  "Христо Ботев - 1928", гр. Сливо поле

6. Категория „Хора с увреждания“ – (деца и възрастни) в категорията се допускат дуети, триа , групи и инд.изпълнения:
- за класираните на I-во място – златен медал и грамота
Илияз Мюмюнов , НЧ „Светлина - 1927” с. Чилнов, общ. Две могили, обл. Русе

- за класиране на II-ро място – сребърен медал  и грамота
Група Кенари Социална услуга  „Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи” гр. Русе , управлявана от сдружение „Съюз на слепите в България”       

- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота
ФГНП „Доверие” Клуб на инвалида Доверие  с. Беловец, обл. Разград

    7. Обичаи, обреди, коледарски и кукерски групи, народни разказвачи:
7.1. Групи за обичаи и обреди:
- за класираните на I-во място – златен медал и грамота
Група за изворен капански фолклор НЧ „Просвета- 1895г.” с. Топчии, общ. Разград
ГИФ НЧ „Светлина - 1927” , с. Чилнов, общ. Две могили, обл. Русе

- за класиране на II-ро място – сребърен медал  и грамота
ГАФ НЧ „Поука 1919” с. Доброплодно, обл.Варна
ГАФ НЧ „Йордан Йовков- 1941г.” с. Котленци,община Добрич 

- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота
ФГ „Крушовчанки” НЧ „Развитие1907”с. Крушовица, обл. Плевен
НЧ „Иван Иванов- 1891” и ПК „Здравец” с. Медовина, общ. Попово     

7.2. Коледарски и кукерски групи:
- за класираните на I-во място – златен медал и грамота- не се присъжда
- за класиране на II-ро място – сребърен медал  и грамота -не се присъжда
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота- не се присъжда

7.3. Разказвачи / словесен фолклор/
- за класираните на I-во място – златен медал и грамота
Николинка Тодорова, с. Чилнов, общ. Две могили, обл. Русе

- за класиране на II-ро място – сребърен медал  и грамота
ГАФ НЧ „Йордан Миндов1892” с. Алваново, обл. Търговище

- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота
Тодорка Василева НЧ „Йордан Йовков- 1941г.” с. Котленци, община Добрич
Павлина Кръстева НЧ „Развитие1907”с. Крушовица, обл. Плевен

8. Ревю на автентични тъкани и костюми:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота
ФГ НЧ „Йордан Миндов1892” с. Алваново, обл. Търговище
- за класиране на II-ро място – сребърен медал  и грамота
ГАФ НЧ „Никола Вапцаров – 1940“ с. Попина, общ. Ситово, обл. Силистра

- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота
НЧ  „Христо Ботев1925 г.” с. Иваново, обл. Русе
НЧ „Светлина - 1927” , с. Чилнов, общ. Две могили, обл. Русе    

9. Инструменталисти:
- за класираните на I-во място – златен медал и грамота
Стоян Муфтарски НЧ „Йордан Йовков -1899” с. Добротица, общ. Ситово, обл. Силистра
- за класиране на II-ро място – сребърен медал  и грамота-не се присъжда
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота – не се присъжда

 
10. Награди извън категориите:
10.1. Награда „Откритие на фестивала“ –златен медал и грамота

АИФ „Боровчани” НЧ „Развитие 1927” с. Боровци, обл. Монтана

10.2.Традиция и приемственост –златен медал и грамота за най-млад и най-възрастен участник , заедно на сцената
ЖПГ за автентичен фолклор  „Дунавски бисери” НЧ „Никола Вапцаров – 1940“
 с. Попина , общ. Ситово , обл. Силистра

10.3„Автентичност” – златен медал и грамота
1. ТС Клуб за автентични песни и танци „Васила Вълчева” с. Калипетрово, обл.Силистра
2. ГАТ “ Алековска плетеница” НЧ „ Пробуда -1910” с. Алеково общ. Алфатар, обл. Силистра

Награда на документалната поредица „ Фолклорът „
1.Група за изворен фолклор „Добруджанска огърлица” –за фолклорният спектакъл „Насред села, на мегдана”
2.НЧ”Искра1898” гр. Борово, обичая „Русалска неделя”
3.Яница Стаменова НЧ „Йордан Миндов1892” с .Алваново, обл.Търговище

Награда на Музикална компания  „Латона лайф”
Росен Атанасаов –гр. Русе- парична премия и грамота

Награда за млад изгряващ талант – грамота и парична премия от 100 лв. , лично дарение от читалищния настоятел Мартин Йорданов
Даная Данаилова – 7 г. от гр. Търговище

Най-млад и най-възрастен участник – златен  медал и грамота
Мирела Костова  4 г. от гр. Търговище
Йорданка Вичева 82 г. от с. Лозево

Награда „Устрем”юбилейна награда за хора в неравностойно положение
 грамота и парична премия от 300 лв. - Росен Атанасов от гр. Русе

 

 ЖУРИ В СЪСТАВ:

ИЛИЯНА НАЙДЕНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИСКРА ТОДОРОВА – ЧЛЕН:
ДИМИТЪР МАНОВ – ЧЛЕН:
ПЕТЯ МАРИНОВА – ЧЛЕН:
МАРИАНА МИНЕВА – ЧЛЕН:

03.09.2017г.
гр. БОРОВО

 

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА ЗА 2 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА ЗА 3 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

 

ПОКАНА

       Скъпи приятели на българския фолклор, имаме удоволствието да Ви поканим на

Десетото юбилейно издание
на  Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ – 2017г.

 

Фестивалът ще се проведе на 2 и 3 септември/събота и неделя/ 2017 г.,
на открита сцена в град Борово,обл.Русе.
Организатор на фестивала  е  НЧ”Искра1898” със съдействието на Община Борово
Фестивалът е с конкурсен характер, без такса за участие,  и се провежда под патронажа на Кмета на Община Борово.

 

Наградния фонд е осигурен от Кмета на Община Борово
 и НЧ „ Искра 1898“


С регламента може да се запознаете в сайта на Община Борово и страницата ни във „Фейсбук“ с адрес – Фолклорен фестивал “От Дунав до Балкана“ 2016
Заявка за участие може да изтеглите от сайта на общината www.borovo.org и  сайта на читалището iskra-borovo.alle.bg и да я изпратите по пощата на посочения по-горе адрес или по електрона поща на читалището iskra_borovo@mail.bg.

Срок за приемане на заявки до 10 август 2017 г.

  

Целта на фестивала е да издири, съхрани и популяризира изворния фолклор на България и го предаде на идните поколения.
Фестивалът се утвърди сред предпочитаните форуми за фолклор и ежегодно събира повече от 2000 участници от цяла Северна България, а защо не и от р. Дунав до Родопите.

Фестивалът е място, където се създават запознанства и нови приятелства.

Приемете нашата покана и да бъдете заедно с нас на
Десетия юбилеен фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ – 2017г.

Очакваме Ви!

 С уважение,

Валентин Панайотов - Кмет на Община Борово
Мариана  Минева - Председател на НЧ”Искра1898”

 

 

ПОКАНА

Скъпи победители в категорията „Купа на Кмета“ – златна, сребърна и бронзова в различните издания на фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ от 2008 до 2016г. вкл., имаме удоволствието да Ви поканим на

Десетото юбилейно издание
на  Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ – 2017г.

 

 

Фестивалът ще се проведе на 2 и 3 септември/събота и неделя/ 2017 г.,
на открита сцена в град Борово,обл.Русе.
Фестивалът е с конкурсен характер, без такса за участие,  и се провежда под патронажа на Кмета на Община Борово.

 

Наградния фонд е осигурен от Кмета на Община Борово
 и НЧ „ Искра 1898“

По повод десетото юбилейно издание на фестивала, организаторите създават нова специална категория за победители:
„Най-добрите от най-добрите“
В нея могат да вземат участие само носителите на специалните награди на фестивала „Купа на Кмета“ – златна, сребърна и бронзова от 2008 до 2016г. включително.

С регламента може да се запознаете в сайта на Община Борово www.borovo.org, сайта на читалището iskra-borovo.alle.bg и страницата ни във „Фейсбук“ с адрес – Фолклорен фестивал “От Дунав до Балкана“ 2016.
Заявка за участие може да изтеглите от сайта на общината и да я изпратите по пощата на посочения по-горе адрес или по електрона поща на читалището.

Срок за приемане на заявки е от 01 юни до 10 август 2017 г.

Фестивалът се утвърди сред предпочитаните форуми за фолклор и ежегодно събира повече от 2000 участници от цяла Северна България, а защо не и от р. Дунав до Родопите.
Очакваме Ви!

С уважение,
Валентин Панайотов - Кмет на Община Борово
Мариана  Минева - Председател на НЧ”Искра1898”

 

 

СТАТУТ

ДЕСЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ


„От Дунав до Балкана“ – 2017
Фолклорният фестивал „От Дунав до Балкана“ – 2017 се организира от НЧ “Искра 1898“  под патронажа на Кмета на Община Борово.
 Фестивалът е уникална среща на изпълнители на различни жанрове на музикалното и танцово изкуство.
Дати на празника: 02 и 03 септември 2017 година.
Място на провеждане – НЧ “Искра 1898“.


- Фестивалът се провежда по време на Дните на община Борово.
- Фестивалът се организира и е част от дейността на Народно читалище „Искра  1898“.
- Фестивалът има състезателен характер

I. ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
1. Съхраняване и популяризиране на фолклора, танцовото изкуство, българската народна песен и инструментална музика; запазване на автентичната носия, традиции и обичаи.
2. Даване възможност за изява на млади изпълнители и издирване на нови, неизвестни песни, танци, обичаи и инструментални мелодии.
3. Утвърждаване на фестивала, като значимо събитие в културния календар на община Борово.
4.  Стимулиране на културния туризъм в община Борово и района.
5. Превръщане на фестивала в постоянно действащ културно-информационен център за съхраняване на българското фолклорно наследство и национална идентичност.
6. Съхраняване и популяризиране уникалността на българския фолклор.
II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат само непрофесионални колективи и индивидуални изпълнители (певчески групи, инструменталисти, танцови състави, групи за пресъздаване на обичаи)
2. Всеки кандидат за участие попълва „Заявка за участие“ – по приложения образец.
3. Участниците, които ще нощуват, да заявят това заедно със заявката за участие в срок до 10.08.2017 г. включително.
4. Чуждестранните групи да бъдат с максимален брой участници 25.
5. Приемат се заявки от цяла България и от чужбина.
6. Краен срок за подаване на заявки е 10.08.2017 година.
Забележка: Ако броя на участниците е достигнал максимума преди крайния срок за подаване на заявки, организаторите ще прекратят приемането на такива, независимо от това, че крайният срок е все още в сила.
7. Времетраене:                                                  
- индивидуално участие – до 10 минути;
- ансамблово участие – 15 минути.
8. Всички участници осигуряват сами съпровода си.
9. Потвърждението за деня и часа на участие ръководителите ще получат след приключване приемането на заявките и определяне реда за участие на посоченият телефон или на сайта на общината и читалището.
III. ЖУРИ
Състои се от 5 члена – специалисти от различните жанрове.
IV. НАГРАДЕН ФОНД
Осигурен от НЧ „Искра  1898“ и Община Борово:
- Грамота за участие;
- Специална парична награда на кмета на Община Борово за цялостно представяне;
- Грамота и медали  по категории.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА
1. Всички разходи по транспорт, нощувка и командировъчни  са за сметка на участниците.
2. Такса участие във фестивала не се събира.

Фестивалът ще се проведе в град Борово, който е общински център и се намира на магистрален път София – Русе, отстоява на 45 км. от областния град Русе. През града преминава и жп линия.

За контакти и заявки:     7174, гр. Борово, област Русе
                                    НЧ“Искра  1898“
                                    Ул.“Н.Вапцаров“ № 1а 
                                    Телефон: 0878308410
                                    e-mail: iskra_borovo@mail.bg
                                   

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И НАГРАДЕН ФОНД НА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„ОТ ДУНАВ ДО БАЛКАНА“ – БОРОВО 2017 Г.

Десетото юбилейно издание на фестивала се провежда на 2-3 септември
2017 г. под патронажа на Кмета на Община Борово – Валентин Панайотов
Всички награди се определят с решение на журито, включително и специалните.

Във връзка с провеждането на Десетото юбилейно издание на фолклорния фестивал „От Дунав до Балкана“, организаторите обявяват следната категория:
„Най добри от най-добрите“ - 2017г. –
купа,  парична награда  и грамота. В категорията  могат да вземат участие победителите със златна, сребърна и бронзова  „Купа на кмета“ от предходните девет издания на фестивала.

I. Специални награди на фестивала „Купа на кмета“
„Златна” - купа, грамота и парична награда 
„Сребърна”- купа, грамота и парична награда 
„Бронзова”- купа, грамота и парична награда 
( присъждат се  за цялостно представяне на читалище, училище или друга институция, които участват  във фестивала с най-малко три колектива  с високо качество на художествения продукт.)

II. Награди по категории:
1. Танцови състави:
• с участници до 18 г. възраст:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота.
• с участници над 18 г. възраст:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота..
• клубни танци:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота.
2. Певчески групи:
2.1. Женски певчески групи за автентичен фолклор:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота.
/в тази категория поради традиционното най-активно участие, журито ще разпределя по два комплекта награди, при по-активно участие на колективи и по три комплекта награди/
2.2. Женски певчески групи /хорове/ за обработен фолклор:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота.
2.3. Мъжки и смесени певчески групи:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота.
3. Индивидуални изпълнения:
3.1. Жени:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота.
3.2. Мъже:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота.
4. Индивидуални изпълнения деца и младежи:
4.1. Деца до 14-годишна възраст включително:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота.4.2. Младежи от 14 до 29-годишна възраст включително:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота.
5. Вокални и камерни формации – дуети, триа, квартети и др. /в категорията няма ограничение за участие – могат да участват изпълнители от всички възрасти:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота..
6. Категория „Хора в неравностойно положение“ – (деца и възрастни) в категорията се допускат дуети, триа , групи и инд.изпълнения:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота./Категорията е учредена за потребители на социални услуги и институции за лица с увреждания, които трябва да заявявят писмено желанието си за участието в категорията – предварително при подаване на заявката за участие./
7. Обичаи, обреди, коледарски и кукерски групи, народни разказвачи:
7.1. Групи за обичаи и обреди:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота.
7.2. Коледарски и кукерски групи:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота.
7.3. Разказвачи /няма да бъде допускано участие с литературни текстове/
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота.
8. Ревю на автентични костюми:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота.
9. Инструменталисти – в категорията могат да вземат участие само изпълнители на народни музикални инструменти, индивидуални изпълнители, както и камерни инструментални формации:
- за класираните на I-во място – златен медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – сребърен медал и грамота;
- за класиране на III- то място – бронзов медал и грамота.
10. Награди извън категориите:
10.1. Награда „Откритие на фестивала“ –златен медал и грамота – само за изпълнители, които се явяват за пръв път на сцената на фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ с решение на журито.
10.2. „Традиция и приемственост“ –златен медал и грамота за най-млад и най-възрастен участник , заедно на сцената.
10.3.„Автентичност” – златен медал и грамота – награда за автентичен танц или хоро, представено по уникален начин, присъщ за региона на изпълнителите.
10.4. „Сценично присъствие и артистично поведение“ – златен медал и грамота, наградата се присъжда от организаторите и Музикална къща „Латона Лайф“ – партньор на фестивала.
10.5. „Уникалност“ – златен медал и грамота, наградата се присъжда от организаторите и Предаването „ Фолклорът“ на Телевизия „Дестинация България“

Организаторите си запазват правото да обявят и допълнителни награди в категориите.

Статут и заявка можете да изтеглите от :
www.borovo.org 
iskra- borovo.alle.bg