Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XI издание 2018 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

 

 

ПРОТОКОЛ НАГРАДЕН ФОНД НА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ОТ ДУНАВ ДО БАЛКАНА“ – БОРОВО 2018 Г.

 

ПРОГРАМА НА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ОТ ДУНАВ ДО БАЛКАНА” 2018 ГР. БОРОВО

01.09.2018 (събота)

02.09.2018 (неделя)

 

СТАТУТ
ЕДИНАДЕСЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„От Дунав до Балкана“ – 2018


Фолклорният фестивал „От Дунав до Балкана“ – 2018 се организира от НЧ “Искра 1898“  под патронажа на Кмета на Община Борово.
Фестивалът е уникална среща на изпълнители на различни жанрове на музикалното и танцово изкуство.
Дати на празника: 01 и 02 септември 2018 година.
Място на провеждане – НЧ “Искра 1898“.

- Фестивалът се провежда по време на Дните на община Борово.

- Фестивалът се организира и е част от дейността на Народно читалище „Искра  1898“.

- Фестивалът има състезателен характер

I. ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
1. Съхраняване и популяризиране на фолклора, танцовото изкуство, българската народна песен и инструментална музика; запазване на автентичната носия, традиции и обичаи.
2. Даване възможност за изява на млади изпълнители и издирване на нови, неизвестни песни, танци, обичаи и инструментални мелодии.
3. Утвърждаване на фестивала, като значимо събитие в културния календар на община Борово.
4.  Стимулиране на културния туризъм в община Борово и района.
5. Превръщане на фестивала в постоянно действащ културно-информационен център за съхраняване на българското фолклорно наследство и национална идентичност.
6. Съхраняване и популяризиране уникалността на българския фолклор.
II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат само непрофесионални колективи и индивидуални изпълнители (певчески групи, инструменталисти, танцови състави, групи за пресъздаване на обичаи)
2. Всеки кандидат за участие попълва „Заявка за участие“ – по приложения образец.
3. Участниците, които ще нощуват, да заявят това заедно със заявката за участие в срок до 10.08.2018 г. включително.
4. Чуждестранните групи да бъдат с максимален брой участници 25.
5. Приемат се заявки от цяла България и от чужбина.
6. Краен срок за подаване на заявки е 10.08.2018 година.
Забележка: Ако броя на участниците е достигнал максимумапреди крайния срок за подаване на заявки, организаторите ще прекратят приемането на такива, независимо от това, че крайният срок е все още в сила.
7. Времетраене:                                                  
- индивидуално участие – до 10 минути;
- ансамблово участие – 15 минути.
8. Всички участници осигуряват сами съпровода си.
9. Потвърждението за деня и часа на участие ръководителите ще получат след приключване приемането на заявките и определяне реда за участие на посоченият телефон или на сайта на общината и читалището.
III. ЖУРИ
Състои се от 5 члена – специалисти от различните жанрове.
IV. НАГРАДЕН ФОНД
Осигурен от НЧ „Искра  1898“ и Община Борово:

- Грамота за участие;

- Специална парична награда на кмета на Община Борово за цялостно представяне;

- Грамота и медали  по категории.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА
1. Всички разходи по транспорт, нощувка и командировъчни  са за сметка на участниците.
2. Такса участие във фестивала не се събира.

Фестивалът ще се проведе в град Борово, който е общински център и се намира на магистрален път София – Русе, отстоява на 45 км. от областния град Русе. През града преминава и жп линия.

За контакти и заявки:    7174, гр. Борово, област Русе
                                               НЧ“Искра  1898“
                                               Ул.“Н.Вапцаров“ № 1
                                               Телефон: 0878308410
                                               e-mail: iskra_borovo@mail.bg

 


РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И НАГРАДЕН ФОНД НА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„ОТ ДУНАВ ДО БАЛКАНА“ – БОРОВО 2018 Г.
   Единадесетото издание на фестивала се провежда на 1-2 септември
2018 г. под патронажа на Кмета на Община Борово – Валентин Панайотов
Всички награди се определят с решение на журито, включително и специалните.

I. Специални награди на фестивала „Купа на кмета“
„Златна” - купа, грамота и парична награда 
„Сребърна”- купа, грамота и парична награда 
„Бронзова”- купа, грамота и парична награда 
( присъждат се  за цялостно представяне на читалище, училище или друга институция, които участват  във фестивала с най-малко три колектива  с високо качество на художествения продукт.)

II. Награди по категории:
1. Танцови състави:
• с участници до 18 г. възраст:
- за класираните на I-во място – медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – медал, грамота ;
- за класиране на III- то място – медал, грамота ;
• с участници над 18 г. възраст:
- за класираните на I-во място – медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – медал, грамота ;
- за класиране на III- то място – медал, грамота ;
• клубни танци:
- за класираните на I-во място – медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – медал, грамота ;
- за класиране на III- то място – медал, грамота ;.

2. Певчески групи:
2.1. Женски певчески групи за автентичен фолклор:
- за класираните на I-во място – медал, грамота ;- за класиране на II-ро място – медал и грамота;
- за класиране на III- то място – медал, грамота ;
/в тази категория поради традиционното най-активно участие, журито ще разпределя по два комплекта награди, при по-активно участие на колективи и по три комплекта награди/
2.2. Женски певчески групи /хорове/ за обработен фолклор:
- за класираните на I-во място – медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – медал, грамота ;
- за класиране на III- то място – медал, грамота ;
2.3. Мъжки и смесени певчески групи:
- за класираните на I-во място – медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – медал, грамота ;
- за класиране на III- то място – медал, грамота ;
3. Индивидуални изпълнения:
3.1. Жени:
- за класираните на I-во място – медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – медал, грамота ;
- за класиране на III- то място – медал, грамота ;
3.2. Мъже:
- за класираните на I-во място – медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – медал, грамота ;
- за класиране на III- то място – медал, грамота ;

4. Индивидуални изпълнения деца и младежи:
4.1. Деца до 14-годишна възраст включително:
- за класираните на I-во място – медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – медал, грамота ;
- за класиране на III- то място – медал, грамота ;
4.2. Младежи от 14 до 29-годишна възраст включително:
- за класираните на I-во място – медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – медал, грамота ;
- за класиране на III- то място – медал, грамота ;
5. Вокални и камерни формации – дуети, триа, квартети и др. /в категорията няма ограничение за участие – могат да участват изпълнители от всички възрасти:
- за класираните на I-во място – медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – медал, грамота ;
- за класиране на III- то място – медал, грамота ;
6. Категория „Хора в неравностойно положение“ – (деца и възрастни) в категорията се допускат дуети, триа , групи и инд.изпълнения:
- за класираните на I-во място – медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – медал, грамота ;
- за класиране на III- то място – медал, грамота ;
/Категорията е учредена за потребители на социални услуги и институции за лица с увреждания, които трябва да заявяват писмено желанието си за участието в категорията – предварително при подаване на заявката за участие./
7. Обичаи, обреди, коледарски и кукерски групи, народни разказвачи:
7.1. Групи за обичаи и обреди:
- за класираните на I-во място – медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – медал, грамота ;
- за класиране на III- то място – медал, грамота ;
7.2. Коледарски и кукерски групи:
- за класираните на I-во място – медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – медал, грамота ;
- за класиране на III- то място – медал, грамота ;.
7.3. Разказвачи /няма да бъде допускано участие с литературни текстове/
- за класираните на I-во място – медал, грамота ;
- за класиране на II-ро място – медал, грамота ;
- за класиране на III- то място – медал, грамота ;
8. Ревю на автентични костюми:
- за класираните на I-во място – медал и  грамота ;
- за класиране на II-ро място – медал и  грамота ;
- за класиране на III- то място – медал и  грамота ;
9. Инструменталисти – в категорията могат да вземат участие само изпълнители на народни музикални инструменти, индивидуални изпълнители, както и камерни инструментални формации:
- за класираните на I-во място – медал и  грамота ;
- за класиране на II-ро място – медал и грамота;
- за класиране на III- то място – медал и грамота;

10. Награди извън категориите:
10.1. Награда „Откритие на фестивала“ –златен медал и грамота – само за изпълнители, които се явяват за пръв път на сцената на фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ с решение на журито.
10.2.“Традиция и приемственост“ –златен медал и грамота за най-млад и най-възрастен участник , заедно на сцената.
10.3„Автентичност” – златен медал и грамота – награда за автентичен танц или хоро, представено по уникален начин, присъщ за региона на изпълнителите.
10.4.“Сценично присъствие и артистично поведение“ – златен медал и грамота, наградата се присъжда от организаторите и Музикална къща „Латона Лайф“ – партньор на фестивала.
10.5. „Уникалност“ – златен медал и грамота, наградата се присъжда от организаторите и Предаването „ Фолклорът“ на Телевизия „Дестинация България“

Организаторите си запазват правото да обявят и допълнителни награди в категориите.

Статут и заявка можете да изтеглите от:
www.borovo.org 
iskra- borovo .alle.bg