Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
26.03.2017

- - Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- IX издание 2016 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Състав

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БОРОВО МАНДАТ 2015 - 2019 г.


1.Бисерка Ангелова Тодорова – Председател на Общински съвет
2.Красимир Йорданов Костадинов
3.Митко Иванов Стефанов
4.Тодор Тодоров Ников
5.Даринка Иванова Тотева
6.Георги Ламбев Георгиев
7.Асен Ангелов Георгиев
8.Пламен Йорданов Симеонов
9.Росен Русанов Русанов
10.Момчил Кирилов Стефанов
11.Радослав Иванов Рачев
12.Гюнайдън Расимов Кязимов
13.Ибраим Мюймюнов Ибраимов