Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Администрация


Структурно звено и длъжностни наименования

Име и фамилия

Телефон код 08140

Вътр.линия

GSM

РЪКОВОДНИ  ДЛЪЖНОСТИ

Кмет на община Борово

Валентин Панайотов

22 90; 22 53

115

876 641 776

Заместник-кмет

Валерия Борисова

22 90; 22 53

124

 

Секретар на община Борово

 

 

 

 

ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА

Главен архитект

Арх. Николета
Добрева

22 53

119

 

Финансов контрольор

Милен Апостолов

22 53

121

 

Ст.експерт УКОМПССИ

Лили Маркова

22 53

141

894 641 779

ДИРЕКЦИЯ “ ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Директор на дирекция

Татяна Кирилова

22 53

121

893 352 893

Главен специалист
„Счетоводство и  каса”

Валентина Савова

22 53

117

 

Главен експерт „Бюджет и
Човешки ресурси”

вакантна

22 53

113

 

Младши експерт
„Счетоводство”

Айтен Саидова

22 53

126

 

Старши експерт ГРАО

Игнат Игнатов

22 53

116; 136

 

Старши експерт ГРАО

Искра Джурова

22 53

116; 136

 

Главен счетоводител

Димитър Бонев

22 53

126

 

Младши експерт
"Счетоводство"

Таня Йорданова

 

 

 

Старши Инспектор  МДТ

Петър Бонев

22 53

133

 

ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ, АДМИНИСТАТИВНО - ПРАВНИ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”

Директор на дирекция

Ралица Страхилова

22 53

122

 

Юрисконсулт

Димитър Владов

22 53

125

 

Младши  експерт
„Образование, култура,  връзки с обществеността, обслужване на общински съвет"

Роберт Мангов

22 53

143

 

Специалист  „Социални
дейности,  Проекти и
програми“

Митко Митев

22 53

131

 

Специалист "Транспорт и
техническа инфраструктура"

Теодора Петкова

22 53

135

 

Гл. специалист Деловодство, информационен център,
селско стопанство и защита
напотребителите

Донка Янкова

22 53

130

 

Специалист "Търговия и
Туризъм"

Даринка Ангелова

22 53

112

 

Главен  специалист  МДТ

Иваничка Борисова

22 53

133

 

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

Директор на дирекция

Бедрие Исуфова

22 53

120

0879  223274

"Устройство на територията"

Димитринка Колева

 

 

 

Гл. специалист "Устройство на
територията"

Кичка Митева

22 53

119

 

Специалист "Общинска
собственост и екология"

Светослав Горанов

22 53

143

 

Младши експет "Екологично
развитие и общински разходи"

Росица Кънева

22 53

126

 

Специалист  „Приходи от
общинска собственост“

Стефка Христова

22 53

126

 

Огняр

Славчо Иванов

22 53

 

 

Изпълнител

Веселин Иванов

22 53

 

 

Работник поддръжка

Веселин Иванов

22 53

 

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВАТА

Кмет на кметство
с. Обретеник

Любка Стоянова

 

 

894641780

Главен специалист
ФСД и МДТ

Грета Иларионова

08143 27 82

 

 

Старши специалист ГРАО

Детелина Янкова

08143 27 82

 

 

Шофьор

Асен Асенов

 

 

 

Работник поддръжка

Стоян Митев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кмет на кметство
с. Екзарх Йосиф

Илия Данев

 

 

888282827

Младши експерт  ФСД и МДТ  

Яница Иванчева

08143 22 97

 

 

Старши експерт ГРАО 

Теменужка Калинова

08143 22 97

 

 

Шофьор

Камен Христов

 

 

 

Работник поддръжка

Красимир Байчев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кмет на кметство
с. Горно Абланово

Кязим Кязимов

 

 

 

Специалист  ФСД

Мариета Йорданова

08148 22 64

 

 

Специалист  МДТ

Теменужка Цветанова

 

 

 

Главен специалист ГРАО

Теменужка Цветанова

08148 23 15

 

 

чистач/хигиенист

Елка Начева

 

 

 

Работник поддръжка

Наим Асанов

 

 

 

 

Кмет на кметство  с. Батин

Назми Шавков

 

 

 

 Специалист ФСД и МДТ

Джейда Джалилова

81 465 314

 

 

Старши специалист ГРАО 

Фатмегюл Мъстънова

81 465 314

 

 

Шофьор

 

 

 

 

Работник поддръжка 

Кадир Яшаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кмет  на с. Брестовица

Светла Георгиева

81 462 233

 

 

 

Кмет   на  с. Волово

Йордан Велев

81 462 266