Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори на
27 октомври 2019 г.

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Кмет

Валентин Панайотов

Кмет на Община Борово

от ПП ГЕРБ


   
В. Панайотов - кмет

Роден на 9 октомври 1959 г. в гр. Дупница

Кмет на Община Борово, избран на 25 октомври 2015 г.

Председател на Общински съвет Борово от 2011 г. до 2015 г.

Общински съветник от 2007 г. до 2011 г.

Общински ръководител на ПП ГЕРБ от 2007 г.

Тел.: 0876 641 776