Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Приемни дни

 

ПРИЕМНИ ДНИ
НА
УПРАВЛЕНСКИЯ ЕКИП НА ОБЩИНА БОРОВО


КМЕТ            
  Валентин Панайотов Великов


ВТОРНИК


от 09.00 до 12.00 ч

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ
  Валерия Цветкова Борисова


СРЯДА


от 10.00 до 12.00 ч

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС
  Пламен Йорданов Симеонов 


ПЕТЪК


от 10.00 до 12.00 ч

СЕКРЕТАР
  Галина Петрова Пенчева


ЧЕТВЪРТЪК


от 09.00 до 12.00 ч