Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори на
27 октомври 2019 г.

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Архив финансови отчети

 

2015


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.09.2015 г.;

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.10.2015 г.;

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.11.2015 г.;

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2015 г.;

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.09.2015 г.;

Годишен финансов отчет на Община Борово за 2015 г.;

Одитно становище


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.08.2015 г.


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.07.2015 г.


Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2015 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.05.2015 г.


Годишен финансов отчет на Община Борово за 2014 г.


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.01.2015 г.


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 28.02.2015 г.


Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.03.2015 г.


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.04.2015 г.

 

2014


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.11.2014г.


Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чуждите средства и оборотна ведомост към 30.09.2014г.


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чуждите средства към 30.09.2014г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чуждите средства към 31.10.2014г.


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 31.08.2014 г.


Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2014 г.


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2014 г.


Месечен отчет за за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 31.05.2014 г.

Месечен отчет за за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 30.04.2014 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 31.03.2014 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 31.03.2014 г.


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 28.02.2014 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз към 31.01.2014 г.

 Годишен финансов отчет на община Борово за 2013 г.