Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Регистър на декларации по чл. 49, ал.1
от Закона за противодействие на орупцията
/обнародван в ДВ бр.: 84 от 06.10.2023 г./

 

 

Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 01 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г.

- вх. № 52

- вх. № 53

- вх. № 54

- вх. № 55