Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Горно Абланово


Росен Иванов - кмет на Горно АблановоЗа контакти с кметство Горно Абланово:
с. Горно Абланово, област Русе,
пл. „България” № 2.
Тел.: 08148 / 315 - ГРАО;
         08148 / 264 - Данъчни;
Кмет на с. Горно Абланово: Росен Иванов
моб. тел: 089 / 4641786


Кметство Горно АблановоГОРНО АБЛАНОВО се намира в центъра на землище с площ над 65 000 дка, което в голямата си част е хълмиста равнина, пресечена от котловини и долини с лек наклон към р. Дунав. Около 40 000 дка от землището са обработваеми земи и около 9 000 дка са пасища. Районът на селото граничи със землищата на съседните села: на изток - с. Екзарх Йосиф, на юг - с. Обретеник и с. Белцов, на запад - с. Батин и на север - с р. Дунав.
Парк Горно АблановоЗа произхода и наименованието на с. Горно Абланово има няколко предположения. Едно от тях е, че селището е възникнало непосредствено преди идването на турците на Балканския полуостров. Първоначално то е било създадено в близост до р. Дунав под наименованието „Ново село” (в местността известна и досега с турското название „ЕНИКЬОЙ”, което преведено на български ще рече „Ново село” ).
През първите 3-4 века на робството, населението на с. Горно Абланово е било почти напълно турско. Българите са започнали да се заселват тук едва в началото на ХІХ век, прииждайки от различни краища на страната и предимно от Балкана.
За живота и поминъка на населението през предосвободителната епоха няма почти никакви документи. Селяните живеели в ниски, схлупени къщурки, направени от прости чимове или плетища, измазани с кал. Единствената запазена и до днес къща от онова време е на Атанас Банискалиев.
В национално-освободителното движение Горноаблановчани не са взели активно участие, поради местонахождението им (огнищата на сражения са били в Балкана). МЦърква в Горно Аблановоного по-късно, по време на Освободителната война тържествено са посрещнати руските освободителни войски начело с княз Владимир Владимирович, по народен обичай с хляб и сол, пред местната църква - запазена и до днес от свещеника Марин Георгиев. Предполага се, че местното население е взело участие в боевете в близките села Мечка и Пиргово, както е и превеждало руски войски по скрити пътеки и до днес е запазен „Руският път”.
С настъпване на новото столетие, въпреки примитивното обработване на земята, отделни земеделски стопани са успявали да получат сравнително високи добиви, за което говори участието на някои от тях на селскостопанското изложение в гр. Пловдив през 1907 година. Известни изложители от селото през тая година са Ангел Митев, получил за хубаво вино - златен медал и Иван Тонев, получил за първокачествено жито - сребърен медал.
За разлика от Рускотурскта освободителна война Горноаблановчани са участвали активно в Балканската. Полската работа се извършвала от старците, жените и децата, но това не сломило духа им. След свършване на войната след въведената трудова повинност се извършва значително строителство. След 1920 година започва прокопаването и подравняването на голяма част от улиците и площада на селото. През 1922 г. е построена сграда на Общината, която се е ползвала и за училище. През този период са изградени и някои и до днес съществуващи чешми като „Мусмуля”, „Велека” и други. През 1926 година е доставена значителна техника - плугове, редосеялки, брани и други, което допринася за по-доброто обработване на земята. По това време са завършени и много строителни обекти - изграждането на „Новата” чешма - известна като „Батинската”, намираща се на границата между селата Горно Абланово и Батин. В същата година е построен и така нареченият „Чечов мост”, свързващ двата бряга на дерето, по което стича водата от селото към р. Дунав. 1925 и 1926 година е започнало строителството на шосето Две могили - Батин.
Основно училище Горно АблановоПрез 1929 година е започнал строеж на ново училище, което е завършено 1932 година. Същото е съществувало като такова до 1962 година до построяването на сегашното. През 1928 и 1929 година с доброволен труд от местното население са построени - амбулатория и ветеринарна лечебница.
След 1934 година много от улиците са застлани с каменна настилка.
През 1938 година е построена „Соватската чешма”, а след това и „Гюрчешма”.
Втората световна война не подминава и Горно Абланово. Участвали са много мъже, от който и много не са се завърнали живи.
Най-важното събитие след 09.09.1944 г. е създаването на 10.05.1950 година на „Трудово-кооперативното земеделско стопанство”, съществувало до 1993 година.
Образованието в село Горно Абланово съществува от 1869 година, за училище е служел частен дом. През 1877 година е построено първото училище в селото в близост до сегашната църква - построена през 1874 година.
Читалището в село Горно Абланово е основано през 1924 година в частен дом. През 1956 година е построен читалищен салон.
През 1976 година е построена и сегашната детска градина, със средства дарени от Игнат Канев - виден строителен предприемач в Канада, родом от с. Горно Абланово.
Днес Горно Абланово е едно приветливо, китно село със запазени народни обичаи, традиции и дух. През последните години се радва на засилен интерес от английски граждани, които купуват имоти и заживяват в селото, привлечени от климата, красотата на природата и топлината на хората.