Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Преброяване 2021

- Информация >>>

Избори за НС
11 юли 2021 г

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XIV издание 2021 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Избори за НС - 11 юли 2021 г.

 

08.07.2021
Разяснителна кампания

 

29.06.2021

УВАЖАЕМИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11.07.2021 Г.
ВИ ИНФОРЧИРАМЕ, ЧЕ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. РУСЕ ОРГАНИЗИРА ДЕМОСТРАЦИОННО ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА НА 03 ЮЛИ 2021 г. (СЪБОТА) ОТ 11.15 до 12. 45 ЧАСА В ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА“ ГР. БОРОВО. ПЛ.
ВСИЧИ ЖЕЛАЕЩИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА БОРОВО, В КОИТО ЩЕ ИМА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНИ, МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ ПРОБНО С МАШИНА ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ.

 

29.06.2021

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

24.06.2021
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕЖДАНИЯ

 

28.05.2021
15:00 ч.

ПОКАНА ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ 
В 45-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

- Решение №124/26.05.2021 г. на ЦИК

 

27.05.2021
Избирателен списък за провеждане на избори за народни представители на
11 юли 2021г.

 

25.05.2021
Заповед № 199 на Кмета на община Борово за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Борово.

Заповед № 202 на Кмета на община Борово за определяне временни места за поставяне на агитационни материали на територията на град Борово.

 

21.05.2021
Заповед №194/21.05.2021 г. на Кмета на община Борово за образуване на избирателни секции на територията на Община Борово.