Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БОРОВО 2011-2014 г.

 

Програмата за развитие на туризма в Община Борово се разработва на основание чл.10, ал.1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия и съобразно задачите на Общински план за развитие и съществуващите местни туристически ресурси и потребности.
Целта на програмата е на първо място да изясни и определи туристическия потенциал на територията на община Борово и на второ място да конкретизира основните стратегически цели за развитие на туризма в община Борово.
Изхождайки от конкретните дадености, досега в община Борово няма опит и традиции в развитието на туризма като цяло. Историческите и географските особености не са определяли и не определят гр.Борово и населените места в общината в категориите на туристическите обособени обекти. Въпреки това природните и културно-историческите условия в община Борово, предлагат възможности за развитие на туризъм в различни форми и с различна интензивност.

І. Характеристика и оценка на туристическия потенциал на територията на община Борово

Община Борово се състои от седем населени места - гр.Борово - общински център и шест кметства - с. Обретеник, с. Екзарх Йосиф, с. Батин, с. Горно Абланово, с. Волово и с. Брестовица.

1.1. Културно – исторически потенциал

Най-голямата и значима част от културно-историческото наследство на община Борово несъмнено е откритото през 1974 г. Боровско тракийско сребърно съкровище, състоящо се от пет сребърни - позлатени съда с животински и човешки изображения - три ритона, каничка и купа. Датирано е към втората четвърт - средата на IV в. пр.н.е., т.е. времето на Одриския цар Котис I. Оригиналът се съхранява в Националния исторически музей в София, а копие има в Регионалния исторически музей в гр.Русе.

 

Цялата програма за развитие на туризма 2011-2015 >> (73 KB)