Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

 

Регламент за участие >>

 

Заявка за участие >>

Международният фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ – 2024  се организира от НЧ “Искра 1898“  под патронажа на Кмета на Община Борово.

Фестивалът е уникална среща на изпълнители от различни фолклорни области на музикалното и танцовото изкуство от България и други държави, представители на различни етносни групи, с цел запазване на културната идентичност.

     - Дати на празника: 7 и 8  септември 2024 година;

     - Място на провеждане – открита сцена в централната част на гр. Борово.

      - Фестивалът се провежда по време на Дните на община Борово – 5 септември;

     - Фестивалът се организира и е част от дейността на Народно читалище „Искра  1898“. От 2017 г. е част от Европейския Културен календар;

     - Фестивалът има състезателен характер;

     - Организаторите на фестивала дават възможност на участници от други държави, българи живеещи в чужбина  и потребители на социални услуги със затруднено придвижване  да се състезават във всички категории, чрез видеоклип с продължителност до 5 минути, снимки и обяснителен текст, изпратени на електронната поща на читалището;

     - Изпълнителите от България и други държави се задължават да носят отличителни знамена и табели на колектива и държавите, които представляват;

     - Всички групи, които желаят и всички, които са записани за участие в първи състезателен ден участват в дефиле на участниците по време на откриването на фестивала;

I. ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
1. Съхраняване и популяризиране на фолклора, танцовото изкуство, народната песен и инструменталната музика; запазване на автентичната носия, традициите и обичаите на всички етноси.
2. Даване възможност за изява на млади изпълнители и издирване на нови, неизвестни песни, танци, обичаи и инструментални мелодии.
3. Утвърждаване на фестивала като значимо събитие в културния календар на община Борово, област Русе и Република България.
4.  Стимулиране на културния туризъм в община Борово и региона.
5. Превръщане на фестивала в постоянно действащ културно-информационен център за съхраняване на българското фолклорно наследство и национална идентичност и международен културен обмен.
6. Съхраняване и популяризиране уникалността на фолклорното богатство в България и Европа.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат само непрофесионални колективи и индивидуални изпълнители (певчески групи, инструменталисти, танцови състави, групи за пресъздаване на обичаи и др.)
2. Всеки кандидат за участие попълва „Заявка за участие“ – по  образец.
3. Фестивалът не поема разходите на групите от България и от другите държави. Участието във фестивала е за тяхна сметка. Организаторите могат да съдействат с информация по настаняване на групите в гр. Русе, гр. Бяла, гр. Две могили или гр. Велико Търново.
5. Приемат се заявки от цяла България и от други държави.
6. Краен срок за подаване на заявки е до 15. 08. 2024 година.
7. Времетраене:                                                       
- индивидуално участие – до 10 минути;
- групово и ансамблово участие – до 20 минути.
8. Всички участници осигуряват сами съпровода си на електронен носител.
9. Потвърждението за деня и часа на участие ръководителите ще получат след приключване приемането на заявките и определяне реда за участие на посоченият телефон или на сайта на община Борово и фейсбук страницата на МФФ “От Дунав до Балкана“  - изписано в търсачката: Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ гр. Борово

ІІІ.  КАТЕГОРИИ:

1. Народни танци: 

       1.1. Танцови състави - деца:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

       1.2.Танцови състави – младежи:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

       1.3. Танцови състави – възрастни;

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

       1.4. Клубни формации:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

       1.5. Танцови състави от специализирани и хореографски паралелки и школи:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

2. Вокални /певчески/ състави:

       2.1. Групи за изворен фолклор:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

       2.2. Групи /хорове/ за обработен фолклор:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

       2.3. Камерни формации – дуа, триа, квартети и др.:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

       2.4. Състави от училища по изкуствата, музикални паралелки и школи:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

       2.5. Певчески групи, дуа, триа, квартети и др. – деца и младежи:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

 

3. Индивидуални вокални изпълнители:

       3.1. Вокални изпълнители – деца до 14 г. възраст:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

       3.2. Вокални изпълнители – младежи до 25 г. възраст:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

       3.3. Вокални изпълнители – възрастни:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

       3.4. Вокални изпълнители от училища по изкуствата, музикални паралелки и школи:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

 

4. „Деца и възрастни в неравностойно положение“ – в категорията може да участват деца и възрастни от социални услуги, центрове за деца и възрастни със специални потребности, пенсионерски клубове и други организации за хора с увреждания:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

 

5. Групи за обреди, обичаи и словесен фолклор:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

 

6. Представяне на народни носии /ревю/ и тъкани:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

 

7. Представяне на традиционни ястия от родния край – ястия, обредни хлябове, краваи, погачи, пити, баници, баклави и др. /Запишете историята на рецептата и начина на приготвяне на лист формат А4, както и името на участника. Представете приготвеното изделие, предварително обвито във фолио и поставено върху твърда подложка за еднократна употреба. Ястието ще участва в изложба и ще бъде оценено от журиращият екип в края на състезателния ден/:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

 

8. Инструменталисти, включително и от училища по изкуствата, музикални паралелки и школи:

          - І място – златен медал, диплом;

          - ІІ място – сребърен медал, диплом;

          - ІІІ място – бронзов медал, диплом;

 

IV. ЖУРИ
Състои се от 5 члена – специалисти от различни области, свързани с изкуството.


V. НАГРАДЕН ФОНД
Осигурен от НЧ „Искра  1898“ и Община Борово:

     - Грамота за участие;

     - Купи и специална парична премия за цялостно представяне;

     - Дипломи и медали по категории;

     - Подаръчни пакети;

     - Награди на дарители;

 

VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА

1. Всички разходи по транспорт, нощувка и командировъчни са за сметка на участниците.

2. Такса участие във фестивала НЕ се събира.

Фестивалът се провежда в град Борово, обл. Русе, който е общински център и се намира на главен път София – Русе, отстоява на 45 км. от областния град Русе. През града преминава и ЖП линия. Желаещите да нощуват могат да се настанят в гр. Бяла, гр. Две могили, гр. Русе и гр. Велико Търново.

 

За контакти и заявки: 7174, гр. Борово, област Русе
                                    НЧ “Искра  1898“
                                    Ул. “Н. Вапцаров“ № 1а   
                                    Телефон: 0878308410
                                    e-mail: iskra_borovo@mail.bg