Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори на
27 октомври 2019 г.

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

 

 

ПРОТОКОЛ ОТ НАГРАДЕН ФОНД НА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ОТ ДУНАВ ДО БАЛКАНА“ – БОРОВО 2019 Г.

 

ПРОГРАМА за 06.09.2019г. – първи състезателен ден

ПРОГРАМА за 07.09.2019г.-втори състезателен ден

ПРОГРАМА за 08.09.2019г. – трети състезателен ден

 

 

СТАТУТ
12-ти ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„От Дунав до Балкана“ – 2019


Фолклорният фестивал „От Дунав до Балкана“ – 2019 се организира от НЧ “Искра 1898“  под патронажа на Кмета на Община Борово г-н Валентин Панайотов.
Фестивалът е уникална среща на изпълнители на различни жанрове на музикалното и танцово изкуство.
Дати на празника: 06, 07, 08 септември 2019 година.
Място на провеждане – НЧ “Искра 1898“.
- Фестивалът се провежда по време на Дните на община Борово.
- Фестивалът се организира и е част от дейността на Народно читалище „Искра  1898“.
- Фестивалът има състезателен характер

I. ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
1. Съхраняване и популяризиране на фолклора, танцовото изкуство, българската народна песен и инструментална музика; запазване на автентичната носия, традиции и обичаи.
2. Даване възможност за изява на млади изпълнители и издирване на нови, неизвестни песни, танци, обичаи и инструментални мелодии.
3. Утвърждаване на фестивала, като значимо събитие в културния календар на община Борово.
4.  Стимулиране на културния туризъм в община Борово и района.
5. Превръщане на фестивала в постоянно действащ културно-информационен център за съхраняване на българското фолклорно наследство и национална идентичност.
6. Съхраняване и популяризиране уникалността на българския фолклор.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие имат само непрофесионални колективи и индивидуални изпълнители (певчески групи, инструменталисти, танцови състави, групи за пресъздаване на обичаи)
2. Всеки кандидат за участие попълва „Заявка за участие“ – по приложения образец.
3. Участниците, които ще нощуват, да заявят това заедно със заявката за участие в срок до 10.08.2019 г. включително.
4. Чуждестранните групи да бъдат с максимален брой участници 25.
5. Приемат се заявки от цяла България и от чужбина.
6. Краен срок за подаване на заявки е 10.08.2019година.
Забележка: Ако броя на участниците е достигнал максимума преди крайния срок за подаване на заявки, организаторите ще прекратят приемането на такива, независимо от това, че крайният срок е все още в сила.
7. Времетраене:                                                  
- индивидуално участие – до 10 минути;
- ансамблово участие – 15 минути.
8. Всички участници осигуряват сами съпровода си.
9. Потвърждението за деня и часа на участие ръководителите ще получат след приключване приемането на заявките и определяне реда за участие на посоченият телефон или на сайта на общината и читалището.

III. ЖУРИ
Състои се от 5 члена – специалисти от различните жанрове.

IV. НАГРАДЕН ФОНД
Осигурен от НЧ „Искра  1898“ и Община Борово:
- Грамота за участие;
- Специални парични награди на кмета на Община Борово за цялостно представяне;
- Грамота и медали  по категории.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА
1. Всички разходи по транспорт, нощувка и командировъчни  са за сметка на участниците.
2. Такса участие във фестивала не се събира.

Фестивалът ще се проведе в град Борово, който е общински център и се намира на магистрален път София – Русе, отстоява на 45 км. от областния град Русе. През града преминава и жп линия.

За контакти и заявки: 7174, гр. Борово, област Русе
                                    НЧ“Искра  1898“
                                    Ул.“Н.Вапцаров“ № 1
                                    Телефон: 0878308410
                                    e-mail: iskra_borovo@mail.bg

 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ И НАГРАДЕН ФОНД НА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„ОТ ДУНАВ ДО БАЛКАНА“ – БОРОВО 2019г.

 

   Дванадесетото  издание на фестивала се провежда на 6, 7 и 8 септември 2019 г. под патронажа на Кмета на Община Борово
Програма:


6.09.- 10.00 ч. „Един пазарен ден от началото на 20 век” – възстановка;
19.00 ч. – Откриване на фестивала;
07.09.-09.00ч. – Втори състезателен ден;
08.09.- 09.00 ч.- Трети състезателен ден.

Всички награди се определят с решение на журито, включително и специалните.

1. Специални награди на фестивала „Купата на кмета“
- „Златна” - купа, грамота, парична награда  Iи покана за участие в концертната програма в следващото издание на фестивала;
- „Сребърна”- купа, грамота и парична награда ;
- „Бронзова”- купа, грамота и парична награда.

  
Наградите се присъждат за цялостно представяне на читалище, училище, пенсионерски клуб, школа  или друга институция, които участват  във фестивала в най-малко три категории,  с високо качество на художествения продукт.

II. Награди по категории:

1. Народни танци
      1.1.Танцови състави с участници до 18 г.
      /1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота/
      1.2. Танцови състави с участници над 18 г. 
      /1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота/
      1.3 Клубни формации изпълняващи популярни хора или танци с хореография
      /1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота/
      1.4 Участници от специализирани и хореографски паралелки
        / 1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота/

2. Вокални /певчески/ състави

    2.1. Певчески групи за изворен фолклор
       /1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота/
       2.2.     Хорове за обработен фолклор
       /1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота/
       2.3. Камерни формации – дуети, трия, квартети и други
       /1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота/
       2.4. Участници от училища по изкуства, музикални паралелки и школи.
       /1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота/

  3.  Индивидуални вокални изпълнители
        3.1. Вокални изпълнители – деца до 13 год.
        /1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота/
        3.2. Вокални изпълнители – младежи от 14 до 20 год.
        /1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота/   
        3.3. Вокални изпълнители – възрастни
        /1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота /
        3.4. Вокални изпълнители от училища по изкуства, музикални паралелки и школи
        /1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота /

  4. Категория „Хора в неравностойно положение“ –
(деца и възрастни) В категорията се допускат дуети, трия,  групи и инд. изпълненители.
/1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота /

Категорията е учредена за потребители на социални услуги и институции за деца и лица с увреждания, които трябва да заявяват писмено желанието си за участието в  категорията
при подаване на заявката за участие.                             

   5. Обреден и словесен фолклор
        5.1. Обреди и обичаи
        /1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота/
        5.2. Словесен фолклор /разказвачи /
        /1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота/

   6. Представяне на традиционни облекла /ревюта/ и тъкани.
         /1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота/

   7. Инструменталисти – в категорията могат да вземат участие изпълнители на народни музикални инструменти, индивидуални изпълнители, както и камерни инструментални формации                             
        /1-во, 2-ро, 3-то място, медал и грамота/

   8. Награди извън категориите:
        8.1. Награда „Откритие на фестивала“ –златен медал и грамота – само за изпълнители, които се явяват за пръв път на сцената на фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ с решение на журито. 
        8.2.    Награда „Автентичност” – златен медал и грамота – награда за  обред, костюм, танц или хоро, представено по  начин, запазен и присъщ за региона на изпълнителите. Наградата се присъжда от домакините НЧ“Искра1898г.“
        8.3.    Награда за  „Сценично присъствие и артистично поведение“ – златен медал и грамота, наградата се присъжда от  Музикална компания „Латона Лайф“ – партньор на фестивала.
        8.4.    Награда „Уникалност“ – златен медал и грамота,  присъжда се от  Предаването „ Фолклорът“ на Телевизия „Дестинация България“.
        8.5.    Награда „Бъдеще за фолклора на България“ – златен медал и грамота за най-малък и перспективен участник във фестивала – наградата се присъжда от организационният екип на фестивала – Община Борово и НЧ „Искра 1898г.“

Организаторите и журито си  запазват правото да обявят и допълнителни награди или да присъдят по няколко комплекта награди в категориите.

Можете да изтеглите заявка за участие тук или от сайта на Народно читалище "Искра1898" гр. Борово -