Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVI издание 2023 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

 

 

Ред за явяване на 02-09-23 МФФ XVI >>

Ред за явяване на 03-09-23 -МФФ ХVI >>

Регламент за участие >>

Заявка за участие >>

СТАТУТ
ХVI МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„От Дунав до Балкана“ – 2023 г.

Международният фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ – 2023 се организира от НЧ “Искра 1898“ под патронажа на Кмета на Община Борово.

Фестивалът е уникална среща на изпълнители от различни жанрове на музикалното и танцовото изкуство от България и други държави, представители на различни етносни групи с цел запазване на културната идентичност.
    Дати на празника: 2 и 3 септември 2023 година;
    Място на провеждане – открита сцена пред НЧ “Искра 1898“ в гр. Борово;
    Фестивалът се провежда по време на Дните на община Борово – 5 септември;
    Фестивалът се организира и е част от дейността на Народно читалище „Искра 1898“. От 2017 г. е част от Европейския Културен календар;
    Фестивалът има състезателен характер;
    Организаторите на фестивала дава възможност на участници от други държави, българи живеещи в чужбина и потребители на социални услуги със затруднено придвижване да се състезават във всички категории чрез видеоклип с продължителност до 5 минути, снимки и обяснителен текст изпратени на електронната поща на читалището;
    Изпълнителите от България и други държави се задължават да носят отличителни знамена и табели на колектива и държавите, които представляват;
    Всички групи, които желаят и всички, които са записани за участие в първи състезателен ден участват в дефиле на участниците по време на откриването на фестивала;

I. ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
   1. Съхраняване и популяризиране на фолклора, танцовото изкуство, народната песен и инструменталната музика; запазване на автентичната носия, традициите и обичаите на всички етноси.
   2. Даване възможност за изява на млади изпълнители и издирване на нови, неизвестни песни, танци, обичаи и инструментални мелодии.
   3. Утвърждаване на фестивала като значимо събитие в културния календар на община Борово, област Русе и Република България.
   4. Стимулиране на културния туризъм в община Борово и региона.
   5. Превръщане на фестивала в постоянно действащ културно-информационен център за съхраняване на българското фолклорно наследство и национална идентичност и международен културен обмен.
   6. Съхраняване и популяризиране уникалността на фолклорното богатство в България и Европа.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  1. Право на участие имат само непрофесионални колективи и индивидуални изпълнители (певчески групи, инструменталисти, танцови състави, групи за пресъздаване на обичаи и др.)
   2. Всеки кандидат за участие попълва „Заявка за участие“ – по образец.
   3. Фестивалът не поема разходите на групите от България и от другите държави. Участието във фестивала е за тяхна сметка. Организаторите могат да съдействат за настаняване на групите в гр. Русе, гр. Бяла, гр. Две могили или гр. Велико Търново.
   5. Приемат се заявки от цяла България и от други държави.
   6. Краен срок за подаване на заявки е до 15.08.2023 година.
   7. Времетраене:
     - индивидуално участие – до 10 минути;
     - групово и ансамблово участие – до 20 минути.
   8. Всички участници осигуряват сами съпровода си на електронен носител.
   9. Потвърждението за деня и часа на участие ръководителите ще получат след приключване приемането на заявките и определяне реда за участие на посоченият телефон или на сайта на община Борово и фейсбук страницата на МФФ “От Дунав до Балкана“ - изписано в търсачката: Международен фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ гр. Борово

ІІІ. СЪСТЕЗАТЕЛНИ КАТЕГОРИИ
   1. Народни танци:
     1.1. Танцови състави - деца;
     1.2. Танцови състави – младежи;
     1.3. Танцови състави – възрастни;
     1.4. Клубни формации;
     1.5. Участници от специализирани и хореографски паралелки и школи;
   2. Вокални/певчески/ състави:
     2.1. Групи за изворен фолклор;
     2.2. Групи /хорове/ за обработен фолклор;
     2.3. Камерни формации – дуа, триа, квартети и др.;
     2.4. Участници от училища по изкуствата, музикални паралелки и школи;
     2.5. Певчески групи – деца и младежи.
   3. Индивидуални вокални изпълнители:
     3.1. Вокални изпълнители - деца;
     3.2. Вокални изпълнители - младежи;
     3.3. Вокални изпълнители – възрастни;
     3.4. Вокални изпълнители от училища по изкуствата, музикални паралелки и школи;
   4. „Деца и възрастни в неравностойно положение“ – в категорията може да участват деца и възрастни от социални услуги, центрове за деца и възрастни, пенсионерски клубове и други организации за хора със специални потребности.
   5. Обреден и словесен фолклор.
   6. Представяне на народни носии /ревю/ и тъкани.
   7. Представяне на традиционни обредни хлябове, краваи, погачи, пити, баници, баклави и др.
   8. Инструменталисти.

IV. ЖУРИ
Състои се от 5 члена – специалисти от различни области, свързани с изкуството.

V. НАГРАДЕН ФОНД
Осигурен от НЧ „Искра 1898“ и Община Борово:
   - Грамота за участие;
   - Купи и специални парични награди на кмета на Община Борово за цялостно представяне;
   - Грамоти и медали по категории;
   - Подаръчни пакети;
   - Награди на дарители;

VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА
   1. Всички разходи по транспорт, нощувка и командировъчни са за сметка на участниците.
   2. Такса участие във фестивала НЕ се събира.

Фестивалът ще се проведе в град Борово, който е общински център и се намира на главен път София – Русе, отстоява на 45 км. от областния град Русе. През града преминава и ЖП линия. Желаещите да нощуват могат да се настанят в гр. Бяла, гр. Две могили, гр. Русе и гр. Велико Търново.

За контакти и заявки: 7174, гр. Борово, област Русе
                 НЧ “Искра 1898“
                 Ул. “Н. Вапцаров“ № 1а
                Телефон: 0878308410
                e-mail: iskra_borovo@mail.bg