Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори на
27 октомври 2019 г.

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Състав

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БОРОВО МАНДАТ 2019 - 2023 г.

1.Пламен Йорданов Симеонов – Председател на Общински съвет
2.Красимир Йорданов Костадинов - Зам.-председател на Общински съвет
3.Митко Иванов Стефанов
4.Красимир Стефанов Панайотов
5.Красимир Здравков Косев
6.Тодор Тодоров Ников
7.Йорданка Атанасова Вечева
8.Даринка Иванова Тотева
9. Димитринка Любенова Драгозова
10. Момчил Кирилов Стефанов
11. Антон Ангелов Асенов
12. Гюнай Акифов Мейсудов
13. Назми Османов Шафков