Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVI издание 2023 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

 

- Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

- Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок по ЗПКОНПИ

 

- Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 01 януари 2023 г. до 30 юни 2023 г.

- Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 1 януари 2023 г до 15 май 2023 г.

- Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 1 януари 2023 г. до 13 април 2023 г.

- Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 1 януари 2023 г. до 31 март
2023 г.

- Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 1 януари 2023 г до 28 февруари
2023 г.

- Публичен регистър на декларациите по ЗПКОНПИ от 01 януари 2023 г. до 30 септември 2023 г.

- вх. № 01

- вх. № 02

- вх. № 03

- вх. № 04

- вх. № 05

- вх. № 06

- вх. № 07

- вх. № 08

- вх. № 09

- вх. № 10

- вх. № 11

- вх. № 12

- вх. № 13

- вх. № 14

- вх. № 15

- вх. № 16

- вх. № 17

- вх. № 18

- вх. № 19

- вх. № 20

- вх. № 21

- вх. № 22

- вх. № 23

- вх. № 24

- вх. № 25

- вх. № 26

- вх. № 27

- вх. № 28

- вх. № 29

- вх. № 30

- вх. № 31

- вх. № 32

- вх. № 33

- вх. № 34

- вх. № 35

- вх. № 36

- вх. № 37

- вх. № 38

- вх. № 39

- вх. № 40

- вх. № 41

- вх. № 42

- вх. № 43

- вх. № 44

- вх. № 45

- вх. № 46

- вх. № 47

- вх. № 48

- вх. № 49

- вх. № 50

- вх. № 51