Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, НАЗНАЧЕНИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2018

 

- Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

- Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

- Подадени декларации по ЗПКОНПИ - от №1 до №13

- Декларация по ЗПКОНПИ - №14

- Декларация по ЗПКОНПИ - №15

- Декларация по ЗПКОНПИ - №16

- Декларация по ЗПКОНПИ - №17

- Декларация по ЗПКОНПИ - №18

- Декларация по ЗПКОНПИ - №19

- Декларация по ЗПКОНПИ - №20

- Декларация по ЗПКОНПИ - №21

- Декларация по ЗПКОНПИ - №22

- Декларация по ЗПКОНПИ - №23

- Декларация по ЗПКОНПИ - №24

- Декларация по ЗПКОНПИ - №25

- Декларация по ЗПКОНПИ - №26

- Декларация по ЗПКОНПИ - №27

- Декларация по ЗПКОНПИ - №28

- Декларация по ЗПКОНПИ - №29

- Декларация по ЗПКОНПИ - №30

- Декларация по ЗПКОНПИ - №31

- Декларация по ЗПКОНПИ - №32

- Декларация по ЗПКОНПИ - №33

- Декларация по ЗПКОНПИ - №34

- Декларация по ЗПКОНПИ - №35

- Декларация по ЗПКОНПИ - №36

- Декларация по ЗПКОНПИ - №37

- Декларация по ЗПКОНПИ - №38

- Декларация по ЗПКОНПИ - №39

- Декларация по ЗПКОНПИ - №40

- Декларация по ЗПКОНПИ - №41

- Декларация по ЗПКОНПИ - №42

- Декларация по ЗПКОНПИ - №43

- Декларация по ЗПКОНПИ - №44

 


- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок по ЗПКОНПИ